2 นาที

เตือนแล้วนะ! เอกสารสำคัญที่ต้องมี เมื่อยื่นภาษี

แชร์

ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประปี 63 วนมาอีกครา ช่างพาใจหวั่นไหว ปีนี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ยากนักเกินหยั่งรู้ แต่ถ้าคุณที่ยังไม่แน่ใจว่าฉันต้องยื่นภาษีหรือเปล่า เข้าไปหาคำตอบผ่านบทความ “ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีบ้าง” ได้เลย
สำหรับใครที่นั่งยัน นอนยัน ยืนยันแล้วว่าฉันเนี่ยแหละ “นักเสียภาษีตัวยง” ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นภาษีให้พร้อมด้วยนะ เพราะเอกสารบางประเภททอาจต้องใช้เวลานานในการขอ และเพื่อให้เพื่อนๆ ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความไม่พร้อม ลองเช็คดูหน่อยว่าเอกสารที่มีอยู่ในมือนั้นครบหรือยัง 

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นภาษีออนไลน์ 
 1. เอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่ได้รับจากนายจ้าง ซึ่งใบ 50 ทวิจะมีรายละเอียดสำคัญๆ อาทิเช่น รายได้รวม เงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด เป็นต้น 
 2. หลักฐานค่าลดหย่อนกลุ่มต่างๆ (ถ้ามี) 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน
 • เบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพของผู้ยื่นภาษี ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ แต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทประกันจะส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรภายในวันที่  7 มกราคมของปีถัดไป โดยผู้ยื่นภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันได้ที่ My Tax Account 
 • เบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ แต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทผู้ประกันจะส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรภายในวันที่  7 มกราคมของปีถัดไป โดยผู้ยื่นภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันได้ที่ My Tax Account 

หมายเหตุ  เบี้ยประกันชีวิตของบิดา-มารดาไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 
อ่านรายละเอียดเค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน 


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มการออมและลงทุน

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • โครงการ“ช้อปดีมีคืน”
  – ใบกับกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ/ใบเสร็จรับเงินเมื่อซื้อสินค้า OTOP 
  – ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลของผู้ยื่นภาษี รายละเอียดการซื้อขาย (วันที่ รายการสินค้า และจํานวนเงิน) เมื่อซื้อสินค้าและบริการทั่วไป
  – ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-reciept ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลของผู้ยื่นภาษี รายละเอียดการซื้อขาย (วันที่ รายการสินค้า และจํานวนเงิน) เมื่อซื้อหนังสือ ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
 • หนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสามารถขอได้จากธนาคาร 
 • โครงการบ้านแรก = สำเนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หนังสือรับรองจากผู้ขาย และหนังสือรับรองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก 
 • ลงทุนธุรกิจ start up = สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อของผู้ยื่นภาษีเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ลงหุ้น หรือลงทุนในการจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนของบริษัท  
  หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถขอได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  และหนังสือรับรองการจ่ายเงินเพื่อลงหุ้น หรือลงทุนในการจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
  อ่านรายละเอียดค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค
 • กรณีบริจาคผ่าน e-Donation ไม่ต้องเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานใด เพราะทางสรรพากรสารถเข้าไปตรวจสอบในระบบได้  
 • กรณีบริจาคทั่วไปต้องมีใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ยื่นภาษีเป็นผู้บริจาค 
 • บริจาคเพื่อพรรคการเมือง ใบเสร็จ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ช่วยยืนยันว่าผู้ยื่นภาษีได้บริจาคช่วยเหลือพรรคการเมือง อาทิเช่น ใบโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ยื่นภาษีบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เป็นต้น 
  อ่านรายละเอียดค่าลดหย่อนกลุ่มบริจาค และบริจาคเพื่อพรรคการเมือง

Infographic-checklist เอกสารที่ควรมีก่อนยื่นภาษี


เอกสารยื่นภาษีขอบคุณที่มา : taxbugnoms, กรมสรรพากร, bangkokbiznews

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษีแบบไหน?ตอบโจทย์ความเป็นคุณ

อยากซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีจังแต่แบบไหนล่ะที่เหมาะสม กับตัวเรา บทความนี้จะช่วยให้คุณได้เข้าใจรายละเอียดของประกันชีวิตแต่ละประเภทมากขึ้น รวมไปถึงคำตอบของคำถามที่ว่าประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษีแบบไหน?ตอบโจทย์และเข้าใจความเป็นคุณมากที่สุด

Update ประกันภัยโควิด-19 ประจำเดือนมิถุนายน

อัพเดตประกันภัยโควิด-19 ประจำเดือนมิถุนายน