8 นาที

โควิดกลับมาแล้ว!! ประกันโควิด-19 เจ้าไหนคุ้มสุด!

แชร์

ณ ตอนนี้คงไม่มีวิกฤตไหนจะน่าหวาดหวั่นไปกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 อีกแล้ว เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิดที่ระบาดในรอบนี้นั้นเป็น สายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธ์เดิมถึง 1.7 เท่า และที่สำคัญผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ
สินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลล้างมือ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไวรัสร้ายตัวนี้ล้วนกลับมาขายดีเป็นเทน้ำ เทท่าอีกครั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์อย่าง “ประกันภัยโควิด-19”เองก็ไม่น้อยหน้า กลับมาได้รับความนิยมชมชอบอีก
ความต้องการที่มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันต่างๆ ผลิตแบบประกันภัยโควิด-19 ออกมาจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาดมากขึ้น และเมื่อมีตัวเลือกที่เยอะขึ้น ก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ตัดสินใจยากขึ้นว่าประกันโควิด-19 แผนประกันใด หรือจากบริษัทไหนคุ้มค่าที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระให้กัลทุกคน เราได้นำประกันภัยโควิดทั้งหมดมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเจ้าไหนปังและ คุ้มค่าที่สุด


This image has an empty alt attribute; its file name is Banner728x90-01.jpg

ประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน “เจอ จ่าย จบ”


หมายเหตุ “เจอ จ่าย จบ” หมายถึง แผนประกันโควิด-19 ที่จะจ่ายให้ทันทีในกรณีที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19


สำหรับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ”เหมาะสำหรับคนที่มีหลักประกันสุขภาพซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิเช่น ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพบางตัว (คำนวณให้ดีนะว่าวงเงินค่ารักษารวมต่อปี หรือต่อครั้งเพียงพอหรือเปล่า) เป็นต้น


4 อันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ” ที่คุ้มที่สุด

การจัดอันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ” จะคำนวณจากอัตราส่วนเบี้ยประกันต่อจำนวนเงินที่บริษัทผู้รับประกันจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อตรวจเจอเชื่อไวรัสโควิด-19


อันดับที่ 1 สินมั่นคงประกันภัย (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ” จากสินมั่นคงประกันภัย …เจอ จ่าย จบ… พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท


ประกันโควิด


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น


1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน
7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
8. การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรก
9. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน หมายเหตุ1. หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือ แผนค่ารักษา แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์2. กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่แล้ว กรมธรรม์ฉบับใหม่นี้จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม


ลิงค์สำหรับซื้อ สินมั่นคงประกันภัย


อันดับที่ 2 TQMxสินทรัพย์ประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากสินทรัพย์ประกันภัยจ่ายให้ทันทีหากผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวไรโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รับสูงสุด 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 99 บาท/ปี


ประกันโควิด
ประกันโควิด


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มวันคุ้มครอง
8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนสามารถซื้อความคุ้มครองแผน เจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาล ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขายของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีลูกค้าซื้อเกินเงื่อนไขที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิน) 

หมายเหตุ : หากซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือซื้อ แผนค่ารักษาพยาบาล แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์


ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ลิงค์สำหรับซื้อ TQMxสินทรัพย์ประกันภัย


อันดับที่ 3 อาคเนย์ประกันภัย


ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากอาคเนย์ประกันภัยจ่ายให้ทันที 50,000 บาท หากผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบี้ยประกัน 260 บาท/ปี


ประกันโควิดเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับ
 4. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสียงต่อ COVID-19
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ หรือมีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงภ้ย ได้แก่ สมุทรสาครหรือจังหวัดอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ Lockdown COVID-19
 6. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 7. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


ลิงค์สำหรับซื้อ  อาคเนย์ประกันภัย


อันดับที่ 4 ไทยประกันภัย


ประกันภัย TIC Covid-19 Plus คุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาควบคู่กับการคุ้มครองอาการแพ้จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 359 บาท/ปี หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อนทันทีสูงสุด 100,000 บาท


ประกันโควิด


แผน 1 จ่ายเบี้ยประกันภัย 359 บาท/ปี กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 50,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 10,000 บาท* และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 150,000 บาท*

แผน 2 จ่ายเบี้ยประกันภัย 579 บาท/ปี กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 75,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 15,000 บาท*และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 225,000 บาท*

แผน 3 จ่ายเบี้ยประกันภัยรายละ 689 บาท/ปี กรณีที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 100,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 20,000 บาท* และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 300,000 บาท*


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 2. สำหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน COVID 19 มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
 3. สำหรับผลประโยชน์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 6. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
 8. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย

หมายเหตุ

1) เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

2) อาชีพที่ไม่รับประกันภัย : แพทย์ พยาบาล นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่นๆ และรวมถึงเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี


ลิงค์สำหรับซื้อ ไทยประกัน


ประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ รักษา จบ”

ประกันโควิด


หมายเหตุ “เจอ รักษา จบ” หมายถึง แผนประกันโควิด-19 ที่จะจ่ายที่เน้นคุ้มครองด้านค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19


สำหรับประกันภัยโควิด-19″เจอ รักษา จบ” เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ หรือมีแล้วแต่ความความคุ้มครองที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อค่ารักษาที่เกิดขึ้น จนทำให้ต้องทำประกันภัยโควิด-19 เสริมขึ้นมาเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม


4 อันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ รักษา จบ” ที่คุ้มที่สุด


การจัดอันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ รักษา จบ” คำนวณจากเบี้ยประกันต่อจำนวนเงินค่ารักษาที่บริษัทผู้รับประกันให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันเมื่อป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19


อันดับที่ 1  สินทรัพย์ประกันภัย


ประกันภัยโควิด-19 สินทรัพย์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100,000 และหากเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย(ภาวะโคม่า) เป็นเหตุทำให้ต้องเสียชีวิตโดยสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อโควิด-19  (COVID-19) ประกันจ่ายให้ทันทีสูงสุด  2,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 499 บาท/ปี


ประกันโควิด


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
 2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
 6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
 7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มวันคุ้มครอง
 8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนสามารถซื้อความคุ้มครองแผน เจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาล ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขายของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีลูกค้าซื้อเกินเงื่อนไขที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิน)


หมายเหตุ : หากลูกค้าที่ซื้อแผน เจอ จ่าย จบ หรือ แผนค่ารักษา แผนใดแผนหนึ่งไปแล้ว จะยังสามารถซื้อแผนที่ ไม่ซ้ำกับที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้าได้อีก 1 กรมธรรม์


ข้อยกเว้นที่สำคัญ
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ลิงค์สำหรับซื้อ  สินทรัพย์ประกันภัย


อันดับที่ 2 เอเชียประกันภัย


ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากเอเชียประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 250,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 365 ยาท/ปีเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กธ.และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย


ลิงค์สำหรับซื้อ เอเชียประกันภัย


อันดับที่ 3 สินมั่นคง


คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100,000 และหากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาประกันจ่ายให้ทันทีสูงสุด 1,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 249 บาท/ปี


 

เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี 
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย
 4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล 
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
 7. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง 
 8. การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย (waiting period)  14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรก
 9. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 11. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน


ลิงค์สำหรับซื้อ  สินมั่นคง


อันดับที่ 4 ทิพยประกันภัย


คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100,000 และหากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาประกันจ่ายให้ทันทีสูงสุด 1,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 450 บาท/ปี


ประกันโควิด


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. สงวนสิทธิ การรับประกัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
 6. ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
 7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
 8. ระยะรอคอย (waiting Period)14วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง


เงื่อนไขการรับประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FOOD AND DRUG Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม


ลิงค์สำหรับซื้อ ทิพยประกันภัย


แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก? ประกันสุขภาพทางเลือกแบบไหนช่วยคุ้มภัยจากโควิด-19

ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 นอกจากหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลแล้ว ประกันสุขภาพเอกชนก็ให้ความคุ้มครองภัยจากโควิด-19 เช่นกัน

เคลียร์ให้ชัด!! โควิด-19 รักษาฟรีจริงหรือไม่?

UCEP COVID-19 ประกันสังคม สิทธิบัตรทอง และสิทธิข้าราชการล้วนเป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองคุณจากเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจ หรือค่ารักษา แต่ต้องเข้าข่ายเงื่อนไข