2 นาที

ยื่นภาษีไม่ทัน มีทางแก้อะไรบ้าง?

แชร์

ตายแล้ว!!! มัวแต่ทำนู้นทำนี่จนลืมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90/91) ไปเลย แล้วอย่างนี้จะเอาไงต่อดีล่ะ ได้ข่าวว่าสรรพากรเอาจริงเอาจังเรื่องการยื่นภาษีอยู่ด้วย โอ๊ย! กลุ้มใจไม่ไหวแล้ว ใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าสรรพากรมีทางออกให้พวกเรา และทางออกนั้นก็คือ “การยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลัง” กรณีไหนบ้างที่ต้องยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลัง 
 • ยื่นภาษีเงินได้ เลยระยะที่สรรพากรกำหนด  
 • ยื่นภาษีเงินได้ ภายในระยะเวลา แต่ไม่ชำระภาษีเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 • ยื่นภาษีเงินได้เพิ่มเติม เลยระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด


    
ยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลังเตรียมตัวอย่างไร? 
 1. เตรียมเดินทาง เพราะการขอยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลังไม่สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ต้องเดินทางไปยื่น/ชำระภาษีด้วยตัวเองที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เท่านั้น!!! 
 2. เตรียมเอกสารให้พร้อม ซึ่งเอกสารที่จำเป็นมีดังนี้
 • ฟอร์มภ.ง.ด.90/91 
 • เอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่ได้รับจากนายจ้าง ซึ่งใบ 50 ทวิจะมีรายละเอียดสำคัญๆ อาทิเช่น รายได้รวม เงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด เป็นต้น  
 • หลักฐานค่าลดหย่อนต่างๆ (ถ้ามี) เช่น 

– หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03)  

– หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04)  

– หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04-1) 

– ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดให้แก่สถานพยาบาล  

– ทะเบียนสมรส  

– เอกสารรับรองบุตร  

– หนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF RMF สามารถขอได้จาก บลจ.  

– ใบเสร็จ หรือเอกสารที่ช่วยยืนยันการจ่ายเบี้ยประกัน (สามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันได้ที่ My Tax Account) 

– ใบกำกับภาษีจากการซื้อของช่วงช็อปช่วยชาติ สินค้า OTOP สินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา และหนังสือและอีบุ๊ค  

– ใบกำกับภาษีจากการเที่ยวเมืองหลัก หรือเมืองรอง  

– ใบกำกับภาษีจากการซ่อมแซมบ้าน และรถที่เสียหายจากน้ำท่วม  

– ใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ยื่นภาษีเป็นผู้บริจาค  

อ่านรายละเอียดเอกสารสำคัญที่ต้องมีเมื่อยื่นภาษี 

– บริจาคเพื่อพรรคการเมือง ใบเสร็จ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ช่วยยืนยันว่าผู้ยื่นภาษีได้บริจาคช่วยเหลือพรรคการเมือง อาทิเช่น ใบโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ยื่นภาษีบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เป็นต้น 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำหรับยื่นภาษี


3.เตรียมรับโทษ (ถ้ามี) 

ข้อนี้อาจดูน่ากลัว แต่จริงๆ แล้วก็น่ากลัวอย่างที่คิดนั้นแหละ เพราะการยื่น หรือชำระภาษีเลยระยะเวลาที่สรรพากรนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิด ซึ่งบทลงโทษที่จะได้รับมี ดังนี้ 

 • เสียค่าปรับทางอาญา ไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร (ในทางปฏิบัติสามารถขอลดค่าปรับได้ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 200 บาท ) 
 • เสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี (นับเศษของเดือนเป็น 1 เดือน เช่น  1  เดือน 15 วัน ก็จะนับเป็น 2 เดือนทันที) 
 • เสียเบี้ยปรับ 1- 2 เท่า ของภาษีที่ต้องจ่าย ตามแต่ละกรณีความผิด 

ตัวอย่างโทษทางภาษี

กรณีศึกษา บทลงโทษ 
ยื่นภาษีเลยระยะเวลากำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน มีโทษปรับทางอาญา 100 บาท 

อ่านรายละเอียดบทลงโทษทางภาษีอากร 

ปีนี้ยื่นภาษีไม่ทันไม่เป็นไร จงเก็บความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียน เพราะยังมีปีภาษี 63 รอให้เราไปคว้าชัยอยู่ โดยกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะคือการเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาข้อมูลของภาษีเงินได้ หรือการหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในเรื่องของภาษีอยู่ไม่น้อย 

noon tax คือหนึ่งในเครื่องมือนี้จะช่วยเราวางแผนจัดการภาษีตั้งแต่พาร์ทการคำนวณ แนะนำประกันชีวิตสำหรับนำมาใช้เป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษี ไปจนถึงการช่วยเตรียมข้อมูลยื่นภาษี อาจเรียกได้ว่า(เกือบ)ครบ จบในที่เดียว รับรองว่าประสบการณ์การยื่นภาษีจะ easy กว่าที่เคย 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : itax.in.th, ztrus.com, posttoday.com, rd.go.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

“เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” เรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคนควรรู้

“เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”คืออะไรและทำไมคนไทยส่วนใหญ่มัก(อาจ)หลงลืม

5 โรคร้ายที่มากับฝน พร้อมแนะวิธีรักษาเบื้องต้น

ใครไม่อยากตกเป็นเหยื่อ 5 โรคร้ายที่มาพร้อมกับหน้าฝนรีบมาอ่านบทความนี้ด่วนๆ