2 นาที

บริจาคดี ลดหย่อนภาษี 2 เท่า: ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค

แชร์

มนุษย์เงินเดือนสายบุญ ต้องถูกใจกับสิ่งนี้  เพราะค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาคจะช่วยให้คุณได้ทั้งความอิ่มใจ และบรรเทาภาระภาษีไปในตัว อีกทั้งบางรายการยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า คงไม่มีอะไรที่น่ายินดีไปกว่านี้อีกแล้ว และสำหรับวิธีคำนวณสิทธิลดหย่อนของกลุ่มนี้จะแตกต่างจากลุ่มอื่นตรงที่จะเก็บไว้หักเป็นตัวสุดท้าย (หลังหักลดหย่อนภาษีกลุ่มอื่นครบหมดแล้ว) ดังนี้ 
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


1.  เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และช่วยเหลือสังคม


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกลุ่มอื่นแล้ว
 • สามารถบริจาคผ่าน e-Donation คลิก e-Donation

หมายเหตุ

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถขอสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค
ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า2.  เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลรัฐ


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกลุ่มอื่นแล้ว
 • สามารถบริจาคผ่าน e-Donationได้ e-Donation

หมายเหตุ

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางรัฐที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า3. บริจาคให้แก่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐเพื่อช่วยเหลือสถานการณืโควิด-19 


เงื่อนไขทางภาษี 

 • สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดที่บริจาคจริง หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มอื่นแล้ว 

หมายเหตุ หากบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือโครงการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งแยกสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษ๊ได้ตามยอดที่จ่ายจริง ลดหย่อนภาษีปกติ


1.เงินบริจาคทั่วไป


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนกลุ่มอื่น และค่าลดหย่อนกลุ่มบริจาคประเภท 2 เท่าแล้ว
 • เงินบริจาคทั่วไป คือเงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษาทั้งที่เป็นเอกชน และภาครัฐ รวมถึงมูลนิธิที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
 • สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมต้องบริจาคเป็นเงิน และบริจาคผ่านหน่วยงานที่เป็นตัวกลางของภาครัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐเท่านั้นถึงจะสามารนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ต้องใช้หลักฐานที่เป็นใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อของคุณชัดเจน แต่ถ้าบริจาคผ่าน e-Donationไม่ต้องใช้หลักฐานดังที่กล่าวมา

หมายเหตุ ตรวจสอบรายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศลที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค  

 1. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง  

การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เงินที่คุณบริจาคนั้นสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยคุณจะบริจาคกี่พรรค หรือกี่ครั้งก็ได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องระวังนิดนึง เพราะต่อให้บริจาคมากแค่ไหนก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเพียง 10,000 บาทเท่านั้น 


หมายเหตุ การบริจาคเป็นทรัพย์สิน หรือการบริจาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สิน จะบริจาคได้เฉพาะช่วงที่พรรคการเมืองมีการจัดเปิดระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเท่านั้น 


เงื่อนไขทางภาษี 

 • สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีภาษี 

ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สิน หรือการบริจาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สินจะมีเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี ดังนี้ 

 • บริจาคเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน แต่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • บริจาคเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามราคาประเมินของราคาสำหรับปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ วันการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขาย แต่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • บริจาคเป็นเรือ หรือเครื่องบินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามราคาประเมินของราคานที่ถูกประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ แต่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • บริจาคอย่างอื่น ที่ไม่ใช่เงิน หรือทรัพย์สิน สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามหลักฐานที่สามารถพิสูจน์มูลค่าของการบริจาคนั้น ๆ ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงินของค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท การบริจาคอาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดภาระทางภาษีได้ แต่ก็อย่าบริจารจนเกินกำลัง เพราะแทนที่จะลดภาระอาจกลายเป็นภาระแทนได้ และที่สำคัญอย่าลืมเข้ามาวางแผนลดหย่อนภาษีกับ noon นะ จะได้รู้ว่าปีภาษีนี้ผู้มีเงินได้อย่างคุณจะต้องทำอย่างไรInfographic-บริจาคดี ลดหย่อนภาษี 2 เท่า: ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: กรมสรรพากร, taxbugnoms, itax, aommoney

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทียบความต่าง RT-PCR test และ Rapid Antigen test วิธีไหนใช่สำหรับเรา

RT-PCR test และ Rapid Antigen test เป็นวิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังใช้ในปัจจุบัน หลายๆ คนอาจสงสัยอยู่เล็กน้อยว่าทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร . วันนี้เพื่อความกระจ่างแจ้ง noon ได้จับ RT-PCR test และ Rapid Antigen test มาเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดว่าวิธีไหนที่ใช่สำหรับเรา

ศัพท์ประกันชีวิตพื้นฐานที่คนทำประกันต้องรู้

ศัพท์ประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียด และสิทธิประโยชน์ของ “ประกันชีวิต” มากขึ้นเท่านั้น