3 นาที

ฟันธงแล้ว!! “เราชนะ”ลงทะเบียนวันไหน พร้อมสรุปมาตรการเยียวยาโควิด-19 อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แชร์

วิกฤติโควิด-19 กลับมาอีกแล้ว การระบาดระลอกใหม่ทำให้ 28 จังหวัดต้องกลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เศรษฐกิจจากที่กำลังจะฟื้นตัวต้องกลับมาซบเซาอีกครั้งเพราะพิษโควิด-19 ความตื่นตระหนกและความกลัวที่มีต่อโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแห่ยกเลิกโรงแรมกันถ้วนหน้า เจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้าจึงต้องรัดเข็มขัดให้แน่นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้คลอดมาตรการเยียวยาออกมาถึง 3 โครงการด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้โครงการ “เราชนะ”


ขอบคุณภาพจาก เพจไทยคู่ฟ้า

รัฐบาลให้วงเงินช่วยเหลือ(ไม่ใช่เงินสด)ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายละ  1,000 บาท /คน/สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับเงินได้เร็วสุดภายในต้นเดือนก.พ. โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องผ่านเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด ดังนี้ 
 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครง เราชนะ” ได้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครง เราชนะ” ได้ 
ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 
 ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด  
 ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ  
 ผู้มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 

วิธีการรับวงเงินช่วยเหลือ (ของกลุ่มผู้ที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” และผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ 


ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.
ขั้นตอนที่ 2 รอผลพิจารณา และตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com  ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 ก.พ. 64 
ขั้นตอนที่ 3 รับวงเงินช่วยหลือจำนวน 1,000 บาท ในทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้น หรือจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท 


ใครบ้างที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการอัตโนมัติ 

ตอบ กลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของรัฐบาลอยู่แล้ว ได้แก่ 


1.ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐ(บัตรคนจน) จำนวน 14 ล้านคนจะได้เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” แบบอัตโนมัติไม่ต้องตื่นไปลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับวงเงินเยียวยาโดยจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัตรสวัสดิการรัฐให้อัตโนมัติ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) รวมแล้วตลอดระยะโครงการฯ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,400 บาท 
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้วงเงินช่วยเหลือคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) รวมแล้วตลอดระยะโครงการฯ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,600 บาท  

หมายเหตุ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64  


2.ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น คนละครึ่ง และมีแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไว้อยู่แล้ว คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิรับวงเงินเยียวยาทันที และในกรณีที่คุณเป็นผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณา รัฐจะให้วงเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาทผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นไป รวมแล้วตลอดระยะโครงการฯ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน 7,000 บาท  


หมายเหตุ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64  

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เราชนะ” ใช้ที่ไหนได้บ้าง 
  1. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  
  2. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง  
  3. ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ 

โครงการลดค่าไฟ-ค่าน้ำ-ค่าอินเตอร์เน็ต 


เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดการแพร่ระบากระลอกใหม่ รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันทำงานอยู่ที่บ้าน (work from home) ซึ่งวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยให้การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุเลาลงได้แต่ถึงกระนั้นภาระค่าไฟ ค่าน้ำประปา และค่าอินเทอร์เน็ตก็จะไปตกอยู่ที่ประชาชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระตรงนี้ รัฐจึงได้ประกาศนโยบายที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม – ก.พ. 64) ถึง 3 มาตรการด้วยกัน 


มาตรการ “ลดค่าไฟ” 


เงื่อนไข ช่วยเหลืออย่างไร 
บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน  ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.  ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก(รวมค่าบริการ) 
บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ประเภทที่ 1.2 และ 1.3 ของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภท 1.1.2  และ 1.2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ตามเงื่อนไขนี้ 
– กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 น้อยกว่าหรือเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.63 ให้จ่ายตามหน่วยการใช้งานจริงของรอบบิลเดือนนั้นๆ 

– กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 มากกว่าค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.63 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับบิลเดือนธ.ค.63 

– กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 มากกว่าค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.63 และมากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1000 หน่วย 
จ่ายเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค 63 + 50% ของส่วนต่างจากบิลค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.63 กับเดือนปัจจุบัน (ก.พ. 64 หรือ มี.ค.64) 

ยกตัวอย่างเช่น บิลค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค 2,539.48 บาท (ใช้ไฟฟ้า 600 หน่วย) และบิลค่าไฟฟ้าเดือนก.พ. 3,452.94 บาท (ใช้ไฟฟ้า 800 หน่วย) หลังคำนวณตามมาตรการของรัฐแล้วจะต้องจ่ายเท่ากับ 
2,539.48 +  [50% (3,452.94 – 2,539.48)]= 2,995.21 

– กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 มากกว่าค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.63 และใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย จ่ายเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค 63 + 70% ของส่วนต่างจากบิลค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.63 กับเดือนปัจจุบัน (ก.พ. 64 หรือ มี.ค.64) 

ยกตัวอย่างเช่น บิลค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค 4,823.13บาท (ใช้ไฟฟ้า 1,100 หน่วย) และบิลค่าไฟฟ้าเดือนก.พ. 8,933.70 บาท (ใช้ไฟฟ้า 2,000 หน่วย) หลังคำนวณตามมาตรการของรัฐแล้วจะต้องจ่ายเท่ากับ 
4,823.13 +  [70% (8,933.70 – 4,823.13)]= 7,700.109 บาท 
กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็ก ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก 


หมายเหตุ ระบบประมาณการค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 


มาตการ “ลดค่าน้ำ” 


เงื่อนไข ช่วยเหลืออย่างไร 
บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ส่วนลดค่าน้ำประปา 10% 

มาตการ “ลดค่าอินเทอร์เน็ต” 
  • เพิ่มความเร็วของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ 
  • ไม่คิดค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อโหลดแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” เป็นเวลา 3 เดือน ขอบคุณแหล่งข้อมูล  : matichon.co.th, thairath.co.th, prachachat.net,เพจไทยคู่ฟ้า

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เลือกประกันสุขภาพเด็กอย่างไรให้คุ้มค่าทั้งคุณ และลูกน้อย

โรคภัยไข้เจ็บเป็นของที่คู่กันกับเด็กในวัยแรกเกิด จนถึง 12 ขวบ ซึ่งค่ารักษานั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว การทำประกันสุขเด็กจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ แต่การที่จะหาประกันเด็กที่ใช่นั้นเป็นเรื่องยาก วันนี้เราจึงมี 3 เงื่อนไขมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกประกันสุขภาพเด็กที่คุ้มค่าทั้งคุณและลูกน้อย

Who: ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 64 บ้าง

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 64 แล้ว ลองแวะมาเช็คดูหน่อยไหมว่าคุณเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องยื่นภาษีหรือเปล่า