2 นาที

รายได้แบบนี้ต้องยื่นภ.ง.ด แบบไหน

แชร์

การยื่นภาษีเป็นเรื่องชวนปวดหัวอันดับต้นๆ ของมนุษย์ผู้มีรายได้แทบเกือบจะทุกคน เพราะการยื่นภาษีไม่ใช่แค่การกรอกข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังสรรพากรแล้วจบๆ กันไป แต่จำเป็นต้องศึกษาถึงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการลดหย่อนภาษีแต่ละตัวให้ดี หากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็อาจทำให้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ตั้งใจไว้กลายเป็นโมฆะไปทันที  

ประเภทเงินได้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเงินได้แต่ละประเภท มีผลต่อการเลือกยื่นแบบแสดงรายการภาษี ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กําหนดแบบแสดงรายการภาษีที่ใช้ยื่นเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาไว้ 6 แบบด้วยกัน


ลดหย่อนภาษี

ภ.ง.ด.90  

แบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้ยื่นภาษีสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามประเภทนี้ 

  • เงินได้ประเภทที่ 2 – 8  (มาตรา40 (2) – (8)) 
    เช่น ค่าตอบแทนจากการรับจ้างรีวิว 
  • เงินได้ประเภทที่ 1 และเงินได้ประเภทที่ 2 –  8 (มาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) – (8)) 
    เช่น เงินเดือน  


กำเวลาเวลายื่นแบบฯ 

ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป  


หมายเหตุ ขยายเวลายื่นภาษีประจำปี 63 เฉพาะออนไลน์ สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 30  มิ.ย 64 สำหรับยื่นภาษีแบบกระดาษต้องยื่นภายวันที่ 31 มี.ค. 64 


ภ.ง.ด.91  

แบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้ยื่นภาษีสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 (มาตรา 40(1)) 


กำเวลาเวลายื่นแบบฯ 

ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป  


หมายเหตุ ขยายเวลายื่นภาษีประจำปี 63 เฉพาะออนไลน์ สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 30  มิ.ย 64 สำหรับยื่นภาษีแบบกระดาษต้องยื่นภายวันที่ 31 มี.ค. 64 


ภ.ง.ด.92  

แบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้ยื่นภาษีสำหรับนายจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ต้องการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภทที่ 1 (มาตรา 40(1) เให้แก่พนักงานของตนด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 


กำเวลาเวลายื่นแบบฯ 

ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป  


หมายเหตุ ขยายเวลายื่นภาษีประจำปี 63 เฉพาะออนไลน์ สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 30  มิ.ย 64 สำหรับยื่นภาษีแบบกระดาษต้องยื่นภายวันที่ 31 มี.ค. 64 


ภ.ง.ด.93  

แบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้ยื่นภาษีสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 – 8 (มาตรา 40(1) – 40(8) ซึ่งมีความจำเป็นต้องยื่นภาษีก่อนกำหนดเวลา 


กำเวลาเวลายื่นแบบฯ 

ภายในเดือน ธ.ค.ของปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน 


ภ.ง.ด.94  

แบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 – 8 (มาตรา 40(5) – 40(8) เช่น เงินได้จากการปล่อยให้ทรัพย์สินต่างๆ 


กำเวลาเวลายื่นแบบฯ 

ก.ค. – ก.ย.ของปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน 


ภ.ง.ด.95  

แบบแสดงรายการภาษีเพื่อใช้ยื่นภาษีเงินสำหรับคนต่างประเทศที่ได้รับค่าจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในรอบปีที่ผ่านมา 


กำเวลาเวลายื่นแบบฯ 

ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป 


ยื่นภาษีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ถึงแม้จะดูยุ่งยากเพียงใด แต่การหลีกเลี่ยงหรือจงใจไม่ยื่น/เสียภาษีอาจทำให้มีโทษทั้งจำ และปรับ  ดังนั้นมาเปลี่ยนเรื่องวุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องง่ายกันดีกว่าด้วย noontax ระบบช่วยเตรียมข้อมูลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มาตรา 40(1)) ที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร ต่อจากนี้ไปการยื่นภาษีจะ easy กว่าที่เคยแน่นอน 


ลดหย่อนภาษี


ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง : rd.go.th, bangkokbiznews

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เลือกประกันสุขภาพเด็กอย่างไรให้คุ้มค่าทั้งคุณ และลูกน้อย

โรคภัยไข้เจ็บเป็นของที่คู่กันกับเด็กในวัยแรกเกิด จนถึง 12 ขวบ ซึ่งค่ารักษานั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว การทำประกันสุขเด็กจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ แต่การที่จะหาประกันเด็กที่ใช่นั้นเป็นเรื่องยาก วันนี้เราจึงมี 3 เงื่อนไขมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกประกันสุขภาพเด็กที่คุ้มค่าทั้งคุณและลูกน้อย

Who: ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 64 บ้าง

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 64 แล้ว ลองแวะมาเช็คดูหน่อยไหมว่าคุณเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องยื่นภาษีหรือเปล่า