3 นาที

ยื่นภาษีออนไลน์อย่างไรไม่ให้งง ฉบับมนุษย์เงินเดือน

แชร์

ใกล้ถึงเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว หลายคนอาจคุ้นเคยกับการนั่งกรอกเอกสารกองเป็นภูเขาแล้วต่อด้วยการลากกายหยาบเดินทางไปยังสำนักงาน หรือหน่วยงานที่รับยื่นภาษี แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนผันไป อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทำให้การยื่นภาษีในรูปแบบกระดาษ ดูจะเป็นอะไรที่ไม่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตยุคดิจิตอลซักเท่าไหร่ ทางกรมสรรพากรเล็งเห็นถึงข้อนี้จึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการเพิ่ม การยื่นภาษีแบบออนไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทาง

สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์นั้นคล้ายคลึงกับการยื่นภาษีแบบกระดาษ แต่จะสะดวกกว่าในเรื่องของเวลาและการเดินทาง เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือเมื่อไหร่ก็สามารถยื่นภาษีได้ทันที เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

การยื่นภาษีออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

หลายคนอาจมีความเชื่อที่ฝังติดตัวมาตลอดว่าการยื่นภาษีไม่ว่าจะในรูปแบบกระดาษ หรือออนไลน์เป็นเรื่องที่วุ่นวาย ยุ่งยาก และซับซ้อน แต่ความเป็นจริงแล้วการยื่นภาษี โดยเฉพาะแบบออนไลน์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆ คนจินตนาการ และบทความนี้ก็จะช่วยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการยื่นภาษีออนไลน์นั้นง่ายนิดเดียว

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร

1.เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือคลิกที่นี่ https://www.rd.go.th/publish/272.0.html

หลังจากนั้นกดที่ “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

2.jpg2. กดที่ “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91”


หมายเหตุ 

 • ภ.ง.ด. 90 คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทั้ง 8 ประเภทตลอดปีภาษี ได้แก่ 
 1. เงินได้จาการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น
 2. เงินได้จากหน้าที่ จาการรับงาน หรือค่าจ้างทั่วไป เช่น ค่านายหน้าขายบ้าน ค่าตอบแทนจากการรับจ้างแปลภาษา เป็นต้น
 3. เงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ (ค่าชื่อเสียงทางการค้า) ค่าแห่งสิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นๆ 
 4. เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น
 5. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 6. เงินได้จากวิชาชีพอิสระทั้ง 6 ประเภทได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และประณีตศิลปกรรม
 7. เงินได้จากการรับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ
 8. รายได้อื่นๆ นอกจาก 1-7 ที่กล่าวมา เช่น ขายของออนไลน์
 • ภ.ง.ด.91 คือคือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการจ้างแรงงานประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว


ขั้นตอนที่ 3 กรอกหมายเลขผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

3.jpg

หากใครเป็นมือใหม่ยังไม่เคยยื่นภาษีออนไลน์มาก่อนให้กดลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 


ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่กดเข้าสู่ระบบแล้ว จะมายังหน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ยื่นภาษี หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้กดที่ “เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้” หากต้องการแก้ไขที่อยู่ให้กดที่ “แก้ไขที่อยู่” ในหน้านี้ผู้ยื่นภาษีต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอัพเดตให้เป้นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 5 เข้าสู่ “หน้าหลัก” ให้เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ สถานะการยื่นแบบ และกรอกข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) หากตอบครบถ้วนทุกคำถามแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป”
ขั้นตอนที่ 6 เข้าสู่หน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” ให้ผู้ยื่นภาษีเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ดังนี้

 • สำหรับหัวข้อ “เลือกรายการเงินได้พึงประมาณ”หากผู้ยื่นภาษีมีรายได้จากการจ้างแรงงานประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว ให้เลือกที่ มาตรา 40(1)
 • สำหรับหัวข้อ “เลือกเงินที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” หากผู้ยื่นภาษีซื้อคอนโดที่เข้าข่ายเงื่อนไขของนโยบายบ้านหลังแรก ให้เลือกที่ “เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 พ.ศ. 2559)”

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบ้านหลังแรก


ขั้นตอนที่ 7 เข้าสู่หน้า “บันทึกเงินได้” ผู้ยื่นภาษีจะต้องกรอกรายได้พึงประมาณ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้จ่ายเงินได้ (บริษัทที่จ่ายเงินเดือนเรานั้นแหละ) หลังจากนั้นระบบจะคำนวณมูลค่าภาษีที่ผู้ยื่นภาษีต้องชำระแก่สรรพากร
ขั้นตอนที่ 8 เข้าสู่หน้า “บันทึกลดหย่อน” ในหน้านี้จะช่วยสรุปว่าผู้ยื่นภาษีมีรายการลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง ในกรณีที่ผู้ยื่นภาษีไม่เลือกรายการลดหย่อนใดระบบก็แสดงเพียงรายการลดหย่อนส่วนตัวเท่านั้น


ในกรณีที่ผู้ยื่นภาษีมีติ๊กเลือกรายการลดหย่อนภาษี ระบบก็จะแสดงรายการนั้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้ยื่นภาษีกรอกรายละเอียดลงไป อาทิเช่น เลือกรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน ระบบจะแสดงช่องสำหรับกรอกมูลค่าเบี้ยประกันที่ผู้ยื่นภาษีชำระไปแล้ว ดังภาพ
ขั้นตอนที่ 9 เข้าสู่หน้า “คำนวณภาษี” ระบบจะสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และแสดงมูลค่าที่ผู้ยื่นภาษีจะต้องชำระเพิ่มเติม หรือชำระไว้เกิน หากตัวเลขเป็น 0.00 แสดงว่าไม่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือไม่มีจำนวนเงินที่ชำระไว้เกินหมายเหตุ 

 • กรณีที่ ชำระไว้เกิน สามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชื่นชอบได้ หรือจะเลือกขอคืนเงินภาษีก็ได้เช่นกัน
 • กรณีที่ต้อง ชำระเพิ่มเติม สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 3 งวด ในมูลค่าที่เท่ากันทุกๆ งวด


ขั้นตอนที่ 10 เข้าสู่หน้า “ยืนยันการยื่นแบบ” หากผู้ยื่นภาษีตรวจสอบดูแล้วว่าข้อมูลถูกต้องทุกประการก็กดที่ปุ่มยืนยันการยื่นแบบเลย และสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ ชำระภาษี (ถ้ามีนะ)


การยื่นภาษีออนไลน์นอกจากจะยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้แล้วยังสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax ได้ หรือจะเตรียมข้อมูลยื่นภาษีผ่านผู้ให้บริการอย่าง noon tax ก็ได้เช่นกัน


สรุป  การยื่นภาษีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือเตรียมข้อมูลภาษีผ่าน noon tax ล้วนเป็นช่องทางที่เกิดมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และลดขั้นตอนวุ่นวายให้กับผู้ยื่นภาษี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมไปในทางอ้อม และที่สำคัญอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะ

อย่าลืม!! สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขอบคุณที่มาดี๊ดี : knowledge.bualuang.co.th, prachachat.net, คำแนะนำยื่นภาษีออนไลน์ฉบับเต็ม , itax

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รู้ใดไม่เท่ารู้ใจแม่:แอบส่องของขวัญชิ้นไหนโดนใจคุณแม่แต่ละสาย

วันแม่แล้วยังหาของขวัญให้ท่านไม่ได้เลย ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเราจะพาไปแอบส่องว่าคุณแม่แต่สายนั้นชอบของขวัญแบบไหน รับรองปีนี้ขึ้นแท่นลูกรักแน่นอน

โรงเรียนทั่วโลกรับมือกับโควิด-19 อย่างไร? เมื่อต้องกลับมาเปิดเทอมอีกครั้ง!

โรงเรียนในประเทศไทยเริ่มทะยอยกลับมาเปิดเทอมกันแล้วหลังจากที่ต้องปิดหนีโควิด-19 กันไปอย่างยาวนาน การกลับมาเปิดเทอมในครั้งนี้ ถึงแม้จะน่าหวั่นใจเพราะยังไม่มีวิคซีนป้องกันโควิด-19 ออกมาเสียที แต่มาตรการที่รัฐออกมาก็คาดว่าจะเอาอยู่ แล้วสถานการณ์การเปิดเทอมที่ต่างประเทศละเป็นอย่างไรบ้าง