4 นาที

ยื่นภาษีออนไลน์อย่างไรไม่ให้งง ฉบับมนุษย์เงินเดือน

แชร์

ใกล้ถึงเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว หลายคนอาจคุ้นเคยกับการนั่งกรอกเอกสารกองเป็นภูเขาแล้วต่อด้วยการลากกายหยาบเดินทางไปยังสำนักงาน หรือหน่วยงานที่รับยื่นภาษี แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนผันไป อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทำให้การยื่นภาษีในรูปแบบกระดาษ ดูจะเป็นอะไรที่ไม่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตยุคดิจิตอลซักเท่าไหร่ ทางกรมสรรพากรเล็งเห็นถึงข้อนี้จึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการเพิ่ม การยื่นภาษีแบบออนไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทาง
สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์นั้นคล้ายคลึงกับการยื่นภาษีแบบกระดาษ แต่จะสะดวกกว่าในเรื่องของเวลาและการเดินทาง เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือเมื่อไหร่ก็สามารถยื่นภาษีได้ทันที เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
การยื่นภาษีออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

หลายคนอาจมีความเชื่อที่ฝังติดตัวมาตลอดว่าการยื่นภาษีไม่ว่าจะในรูปแบบกระดาษ หรือออนไลน์เป็นเรื่องที่วุ่นวาย ยุ่งยาก และซับซ้อน แต่ความเป็นจริงแล้วการยื่นภาษี โดยเฉพาะแบบออนไลน์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆ คนจินตนาการ และบทความนี้ก็จะช่วยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการยื่นภาษีออนไลน์นั้นง่ายนิดเดียว


ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร


ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือคลิกที่นี่ https://www.rd.go.th


ยื่นภาษีออนไลน์ 63

หลังจากนั้นกดที่ “ยื่นออนไลน์”


ขั้นตอนที่ 2 กดที่ “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91”


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หมายเหตุ

 • ภ.ง.ด. 90 คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทั้ง 8 ประเภทตลอดปีภาษี ได้แก่ 
 1. เงินได้จาการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น
 2. เงินได้จากหน้าที่ จาการรับงาน หรือค่าจ้างทั่วไป เช่น ค่านายหน้าขายบ้าน ค่าตอบแทนจากการรับจ้างแปลภาษา เป็นต้น
 3. เงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ (ค่าชื่อเสียงทางการค้า) ค่าแห่งสิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นๆ 
 4. เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น
 5. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 6. เงินได้จากวิชาชีพอิสระทั้ง 6 ประเภทได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และประณีตศิลปกรรม
 7. เงินได้จากการรับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ
 8. รายได้อื่นๆ นอกจาก 1-7 ที่กล่าวมา เช่น ขายของออนไลน์
 • ภ.ง.ด.91 คือคือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการจ้างแรงงานประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว

**อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ภ.ง.ด. เพิ่มเติมได้ที่บทความ “คนยื่นภาษีต้องรู้!!! รายได้แบบนี้ต้องยื่นภ.ง.ด แบบไหน”

**อ่านรายละเอียดเกี่ยวเงินได้แต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ที่บทความ “ไขข้อสงสัย? รายได้แบบไหนบ้างที่ต้องเสียภาษี”


ขั้นตอนที่ 3 กรอกหมายเลขผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน


ยื่นภาษีออนไลน63


หากใครเป็นมือใหม่ยังไม่เคยยื่นภาษีออนไลน์มาก่อนให้กดลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 


ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะปรากฏหน้าจอที่ให้เราเลือกว่าจะดึงข้อมูลจากระบบ My tax account* มาใส่ไว้ในแบบยื่นภาษีหรือไม่


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หากเรากดที่ปุ่ม “ต้องการ” ระบบจะพาไปยังหน้ายืนยันตัวตนเพื่อสู่ระบบ My tax account


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบจะส่ง SMS ที่มีเลข OTP 6 หลักไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หลังจากที่กรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการสิทธิลดหย่อยภาษีที่เรามี


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หากกด “ ใช้ข้อมูลเพื่อยื่นแบบ” ข้อมูลรายการสิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ ของเราจะถูกดึง และติ๊กให้อัตโนมัติในหน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน”


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หมายเหตุ *ระบบ My tax account เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมของเราไว้ อันได้แก่

 • สถานะการยื่นแบบ
 • รายได้/ภาษีหัก ณ ที่ที่จ่าย
 • เบี้ยประกัน
 • เงินบริจาค (ต้องเป็นการบริจาคผ่าน e-donation)
 • รายการสิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ ที่เรามี อาทิเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น


ยื่นภาษีออนไลน์ 63

ตัวอย่าง หน้าจอของ my tax account


ขั้นตอนที่ 5 สำหรับคนที่ไม่ได้เลือกนำเข้าข้อมูลจาก my tax account หลังจากที่กดปุ่ม “ไม่” ระบบจะมายังหน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ยื่นภาษี หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้กดที่ “เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้” หากต้องการแก้ไขที่อยู่ให้กดที่ “แก้ไขที่อยู่” ในหน้านี้ผู้ยื่นภาษีต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอัพเดตให้เป้นปัจจุบันอยู่เสมอ


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


ขั้นตอนที่ 6 เข้าสู่ “หน้าหลัก” ให้เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ สถานะการยื่นแบบ และกรอกข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) หากตอบครบถ้วนทุกคำถามแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป”


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


ขั้นตอนที่ 7 เข้าสู่หน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” ให้ผู้ยื่นภาษีเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ซึ่งเราจะเห็นว่าในหน้านี้ถูกแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ดังนี้

 • คอลัมน์ซ้าย “เลือกรายการเงินได้พึงประมาณ”
  หากเราภาษีมีรายได้จากการจ้างแรงงานประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียว ให้เลือกที่ มาตรา 40(1)

**อ่านรายละเอียดเกี่ยวเงินได้แต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ที่บทความ “ไขข้อสงสัย? รายได้แบบไหนบ้างที่ต้องเสียภาษี”

 • คอลัมน์ขวา “เลือกเงินที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” หากในปี 63 ที่ผ่านมาเรามีสิทธิลดหย่อนภาษี อาทิเช่น ค่าลดหย่อนบุตร หรือได้ทำประกันชีวิตไว้ก็ให้ทำการติ๊กในรายสิทธิลดหย่อนภาษีนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 8 ข้าสู่หน้า “บันทึกเงินได้” ผู้ยื่นภาษีจะต้องกรอกรายได้พึงประมาณ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้จ่ายเงินได้ (บริษัทที่จ่ายเงินเดือนเรานั้นแหละ) หลังจากนั้นระบบจะคำนวณมูลค่าภาษีที่ผู้ยื่นภาษีต้องชำระแก่สรรพากร


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


ขั้นตอนที่ 9 เข้าสู่หน้า “บันทึกลดหย่อน” ในหน้านี้จะช่วยสรุปว่าผู้ยื่นภาษีมีรายการลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง ในกรณีที่ผู้ยื่นภาษีไม่เลือกรายการลดหย่อนใดระบบก็แสดงเพียงรายการลดหย่อนส่วนตัวเท่านั้น


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


ในกรณีที่เรามีรายสิทธิลดหย่อนภาษีมากกว่า 1 รายการ ระบบก็จะแสดงรายการลดหย่อนนั้นขึ้นมาเพื่อให้เรากรอกรายละเอียดลงไป อาทิเช่น เลือกรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันสุขภาพ ระบบจะแสดงช่องสำหรับกรอกมูลค่าเบี้ยประกันที่เราชำระไปแล้ว ดังภาพ


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


ขั้นตอนที่ 10 เข้าสู่หน้า “คำนวณภาษี” ระบบจะสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และแสดงมูลค่าที่ผู้ยื่นภาษีจะต้องชำระเพิ่มเติม หรือชำระไว้เกิน หากตัวเลขเป็น 0.00 แสดงว่าไม่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือไม่มีจำนวนเงินที่ชำระไว้เกิน


ยื่นภาษีออนไลน์ 63


หมายเหตุ 

 • หากชำระไว้เกิน สามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชื่นชอบได้ หรือจะเลือกขอคืนเงินภาษีก็ได้เช่นกัน
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 3 งวด ในมูลค่าที่เท่ากันทุกๆ งวดได้หากต้องชำระภาษีเพิ่มเติม


ขั้นตอนที่ 11 เข้าสู่หน้า “ยืนยันการยื่นแบบ” หากผู้ยื่นภาษีตรวจสอบดูแล้วว่าข้อมูลถูกต้องทุกประการก็กดที่ปุ่มยืนยันการยื่นแบบเลย และสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ ชำระภาษี (ถ้ามีนะ)


ยืรภาษีออนไลน์ 64

การยื่นภาษีออนไลน์นอกจากจะยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้แล้วยังสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax ได้ หรือจะเตรียมข้อมูลยื่นภาษีผ่านผู้ให้บริการอย่าง noon tax ก็ได้เช่นกัน


สรุป  การยื่นภาษีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือเตรียมข้อมูลภาษีผ่าน noon tax ล้วนเป็นช่องทางที่เกิดมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และลดขั้นตอนวุ่นวายให้กับผู้ยื่นภาษี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมไปในทางอ้อม และที่สำคัญอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะ


อย่าลืม!! สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น ส่วนยื่นแบบปกตติยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64


ขอบคุณแหล่งข้อมูล : knowledge.bualuang.co.thprachachat.netคำแนะนำยื่นภาษีออนไลน์ฉบับเต็ม , itax


แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

4 ทริคทำอย่างไรให้ได้เงินคืนภาษีไวแบบไม่คาดคิด

ยื่นภาษีไปนานแล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้เงินคืนภาษี ไม่อยากพบเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ เรา 4 ทริคเด็ดที่อาจช่วยให้คุณได้เงินคืนภาษีไวกว่าที่เคย

ฤกษ์ออกรถปี 64 : ซื้อรถช่วงไหนเฮงที่สุด

อยากมีรถซักคันไว้ในครอบครอง แต่ออกรถช่วงไหนถึงจะดีที่สุดล่ะ วันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เฮง เฮง กันถ้วนหน้า เราได้รวบรวมฤกษ์ออกรถประจำปี 64 มาไว้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว