1 นาที

หาหมอออนไลน์ เคลมประกันได้ไหม

แชร์

“ในช่วงเวลานี้ อะไรๆ ก็ออนไลน์ไปหมด ไม่เว้นแม้แต่การหาหมอ” บริกาหาหมอออนไลน์  หรือ Telemedicine หรือ Virtual Hospital เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลแค่ไหนก็สามารถขอพบหมอได้ทันที อีกทั้งบริการหาหมอออนไลน์ยังเป็นอีกแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ด้วย เพราะเราไม่จำเป็นต้องออกเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเสี่ยงพบปะกับผู้คนจำนวนมาก  

ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มบริการหาหมอออนไลน์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ไลน์ หรือเว็บไซต์ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้บริการได้ตามที่สะดวก  


ตัวอย่างแอปพลิเคชันหาหมอออนไลน์ “สมิติเวช เวอร์ชัวล์ ฮอสพิทอล (Samitivej Virtual Hospital)” 


สมิติเวช


สมิติเวช เวอร์ชัวล์ ฮอสพิทอล (Samitivej Virtual Hospital) คือแอปพลิเคชันที่ยกเอาโรงพยาบาลมาไว้บนโลกออนไลน์ โดยเราสามารถพูดคุยตอบโต้กับคุณหมอได้แบบ Real-time หากหมอสั่งจ่ายยา ทางโรงพยาบาลก็มีบริการจัดส่งยาให้ถึงหน้าบ้าน โดยอัตราค่าปรึกษาจะเริ่มต้นที่ 500 บาท ต่อ 15 นาที ส่วนค่ายาเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


หลายๆ คนอาจสงสัยแล้วว่าถ้าเราเกิดป่วยขึ้นมา และเลือกใช้บริการskหมอออนไลน์แทนการเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล เรายังสามารถเคลมประกันสุขภาพได้หรือไม่ สำหรับกรณีนี้ต้องขอตอบเลยว่าสามารถเคลมประกันได้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำไว้ 


วิธีการเคลมประกันสุขภาพกรณีหาหมออนไลน์ 


การเคลมประกันกรณีหาหมอออนไลน์นั้นจะสามารถเคลมได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เราทำ  


ยกตัวอย่างเช่น  เราปรึกษาหมอออนไลน์เกี่ยวกับอาการปวดหัวข้างเดียว ซึ่งหมอวินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวมีสาเหตุมาจากโรคไมเกรน เพียงทานยาตามที่หมอสั่งอาการก็จะทุเราลง ไม่จำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งลักษณะการรับการรักษาดังกล่าวตรงกับการักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หากกรมธรรม์ประกันสุขภาพของเราให้ความคุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ก็สามารถเคลมประกันได้ โดยวิธีการเคลมประกันมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.เตรียมเอกสาร 

  • แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหม กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบสรุปค่ารักษาพยาบาลที่ทางสถานพยาบาลที่รักษาออกให้  
  • ใบรับรองแพทย์ ใบรายงานผลจากแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท 
  • สำเนาบัตรประชาชน  
  • กรณีที่ต้องการรับเงินเคลมประกันผ่านบัญชีธนาคาร ต้องเตรียมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้เอาประกันเป็นเจ้าของบัญชี 
  • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันร้องขอ (ถ้ามี) 


2.ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม และเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังช่องทางการเคลมที่บริษัทประกันมีให้ 


3.รอการติดต่อกลับจากทางบริษัทประกัน 


หมายเหตุ หากบริษัทประกันสุขภาพที่เราทำประกันไว้เป็นพันธมิตรกับบริการหาหมอออนไลน์ที่เราใช้ก็สามารถแจ้งเรื่องให้โรงพยาบาลช่วยเคลมให้ได้เลย และสำหรับส่วนต่างที่นอกเหนือจากวงเงินความคุ้มครอง เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง บริการหาหมอออนไลน์ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก ทั้งสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงการรักษาได้ง่าย แต่ถ้าใครที่กังวลว่าค่ารักษาจะแพงจนกระกระเป๋าพังก็สามารถทำประกันสุขภาพไว้เป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาได้ 


หาหมอออนไลน์ขอบแหล่งข้อมูล :  

samitivejhospitals 1 2 3, thairath.co.th 1 2, muangthai.co.th, cigna.co.th, doctorraksa.com, ais.th, tmc.or.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายได้แบบนี้ต้องยื่นภ.ง.ด แบบไหน

ภ.ง.ด. หรือแบบแสดงรายการภาษีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่คนยื่นภาษีควรรู้ เพราะรายรับซึ่งมีที่มาที่ไปต่างต้องเลือกยื่นแบบฯ ให้ตรงตามประเภทของเงินได้

ไขข้อสงสัย? รายได้แบบไหนบ้างที่ต้องเสียภาษี

เคยสงสัยกันไหม? รายได้แบบไหนที่ต้องเสียภาษ๊บ้าง รายรับที่เข้ามาสู่กระเป๋าของเราเข้าข่ายเสียภาษีหรือเปล่านะ คำตอบอยู่ในบทความนี้แล้ว