1 นาที

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คืออะไร จำเป็นมากไหมที่ต้องมี

แชร์

รู้หรือไม่? การพลัดตกหกล้ม หรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ต้องสูญเงินในกระเป๋าไปอย่างน่าเสียดาย จากรายงานสถิติตัวเลขของการแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายฉุกเฉิน 1669 ของประชาชนในวัยแรงงานตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 –จนถึงวันที่ 30 เมษายน 61 มีการแจ้งเหตุการพลัดตกหกล้ม หรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเข้ามามากถึง 42,127 คน  


noon know สถิติการแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินของวัยแรงงาน 3 อันดับแรก ได้แก่  

 • อุบัติเหตุจากยานยนต์  
 • อาการป่วย อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง 
 • อาการปวดท้อง, หลัง, เชิงกราน 


จากข้อมูลสถิติที่ได้กล่าวมาในข้างต้นยิ่งช่วยย้ำเตือนให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าอุบัติเหตุไม่เคยเป็นเรื่องไกลตัว ถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำ หรือจนเคยชิน แต่อุบัติเหตุก็ไม่เคยปราณีใคร ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจึงอาจกลายเป็นอีกหนึ่งหลักประกันสำคัญที่จะช่วยให้สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินของเราไว้แม้ในยามที่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ 


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คือ 

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบเรื่องภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่าชดเชยให้ในกรณีทุพพลภาพ สูยเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตโดยมีผลประโยชน์ความคุ้มครองพื้นฐานมีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้ 


ประกันอุบัติเหตุแบบอบ.1  

 1. จ่ายเงินก้อนเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
 2. จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ/สายตาจากอุบัติเหตุ  
 3. จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันทุพลภาพถาวร/ชั่วคราว สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ  
 4. จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันทุพลภาพชั่วคราวบางส่วนจากอุบัติเหตุ  
 5. จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้เอาประกัน  


ประกันอุบัติเหตุแบบอบ.2  

 1. จ่ายเงินก้อนเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
 2. จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ/สายตาจากอุบัติเหตุ  
 3. จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันทุพลภาพถาวร/ชั่วคราว สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ  
 4. จ่ายเงินชดเชยเมื่อผู้เอาประกันทุพลภาพชั่วคราวบางส่วนจากอุบัติเหตุ  
 5. จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้เอาประกัน 
 6. จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่สูญเสียนิ้ว/การฟัง/การพูด และทุพลลภาพถาวรบางส่วน 


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำเป็นแค่ไหนที่ต้องมี 

ตอบ หากมีเงินสำรองมากพอที่จะครอบคลุมค่ารักษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  หรือมีหลักประกันสุขภาพอื่นๆที่แข็งแรงมากพอก็อาจไม่จำเป็นต้องมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มอีก แต่ถ้าไม่มี “ประกันอุบัติส่วนบุคคล” ก็อาจเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะเบี้ยประกันไม่สูงมากนัก แต่ได้รับความคุ้มครองเกือบครอบคลุมทุกเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตได้ 


ใครบ้างที่ควรมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไว้ในครองครอง 

 • คนที่มีไลฟ์สไตล์โลดโผน อาทิเช่น ชอบเล่นกีฬา เดินทางท่องเที่ยวบ่อย 
 • เด็กเล็ก เนื่องจากความซุกซนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ 
 • คนที่ต้องการเครื่องมือช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน 
 • คนที่ต้องการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้นจากหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปุจจุบัน 
 • คนที่มีลักษณะการทำงานเอื้อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อาทิเช่น พนักงานเช็ดกระจนบนตึกสูง 
 • คนที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรง 


ขอบคุณแหล่งข้อมูล : assurity.comaar-insurance.keoic.or.th/th
 

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก? ประกันสุขภาพทางเลือกแบบไหนช่วยคุ้มภัยจากโควิด-19

ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 นอกจากหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลแล้ว ประกันสุขภาพเอกชนก็ให้ความคุ้มครองภัยจากโควิด-19 เช่นกัน

เคลียร์ให้ชัด!! โควิด-19 รักษาฟรีจริงหรือไม่?

UCEP COVID-19 ประกันสังคม สิทธิบัตรทอง และสิทธิข้าราชการล้วนเป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองคุณจากเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจ หรือค่ารักษา แต่ต้องเข้าข่ายเงื่อนไข