1 นาที

ประกันอัคคีภัย vs ประกันภัยเจ้าบ้าน แบบไหนใช่สำหรับบ้านเรา

แชร์

“บ้าน” เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และมีความเสี่ยงไม่ต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่นๆ การทำ “ประกันภัย” ไว้ก็อาจเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราเบาใจ และสบายใจได้ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับบ้านของเรา เปรียบเสมือนเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันช่วยจัดการดูแลแทน ซึ่งจากข้อมูลของ คปภ.พบรูปแบบของประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยหลักๆ มีอยู่ด้วย 2 แบบ คือ  

การประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นประกันบ้านที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายใน ซึ่งประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นเป็นประกันภัยภาคบังคับที่ต้องทำหากยื่นเรื่องกู้สินเชื่อบ้าน เพราะตาม “พรบ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 มาตราที่ 29 กำหนดไว้ว่าในการที่ธนาคารจะให้ผู้ใดกู้ยืมเงินไป ธนาคารมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้เอาประกันภัย หรือคงให้มีการเอาประกันภัยไว้ซึ่งทรัพย์สินที่จำนำ หรือจำนองไว้ให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืนนั้นจนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร” แต่ถ้าซื้อบ้านด้วยเงินสดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเองว่าจะทำหรือไม่ทำ  


รายละเอียดความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย มีดังนี้ 

  1. คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้  
  2. คุ้มครองความเสียหายจาก 
  3. คุ้มครองความเสียหายจากการระเบิดทุกชนิด 
  4. คุ้มครองความเสียหายจากจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ  
  5. คุ้มครองความเสียหายจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศ 
  6. คุ้มครองความเสียหายอุบัติเหตุจากน้ำ  
  7. คุ้มครองความเสียหายจากภัยลมพายุ 
  8. คุ้มครองความเสียหายจากภัยจากน้ำท่วม  
  9. คุ้มครองความเสียหายจากภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ  
  10. คุ้มครองความเสียหายจากภัยจาก 

หมายเหตุ ความคุ้มครองภัยตั้งแต่ข้อ 7-10 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน จัดอยู่ในประเภทประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) หมวดการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) ซึ่งเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหลากหลายไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบ้าน แต่ยังคุ้มครองไปถึงเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นๆ ด้วย  


รายละเอียดความคุ้มครองของการประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ความคุ้มครองต่ออาคาร 

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ อาทิเช่น อัคคีภัย 


หมวดที่ 2 ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินในอาคาร 

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่ทรัพย์สินภายในอาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ อาทิเช่น การระเบิด 


หมวดที่ 3 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวและการสูญเสียค่าเช่า 


หมวดที่ 4 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

อาทิเช่น จ่ายค่ารักษาให้กับบุคลภายนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บภายในที่อยู่อาศัยของเรา 


หมวดที่ 5 ความคุ้มครองสำหรับเงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 

จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่เจ้าของบ้าน (ผู้เอาประกัน) ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตขณะที่อยู่ภายในบ้านที่ทำประกันภัยไว้ 

อ่านบทความเกี่ยวกับ ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน คลิก เปรียบเทียบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย vs ประกันภัยเจ้าบ้าน 


ประกันบ้าน

หมายเหตุ การคำนวณเบี้ยประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งสิ่งที่แรกที่เราต้องคำนึงถึงคือสภาพความเสี่ยงภัย และความต้องการความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น บ้านของเราอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ หรือระเบิดได้ง่าย เราก็อาจเลือกทำเป็นประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะจะได้รับความคุ้มครองในหมวดไฟไหม้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าการทำประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านซึ่งให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย แต่อาจไม่ตอบโจทย์กับความเสี่ยงที่มี ขอบคุณแหล่งข้อมูล : 

oic.or.th, bot.or.th, bangkokinsurance.com, fpo.go.th, bot.or.thi, muangthaiinsurance.com, Money buffalo, Easyinsure, oic.or.th-miscellaneous, oic.or.th-fire-housing

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เลือกประกันสุขภาพเด็กอย่างไรให้คุ้มค่าทั้งคุณ และลูกน้อย

โรคภัยไข้เจ็บเป็นของที่คู่กันกับเด็กในวัยแรกเกิด จนถึง 12 ขวบ ซึ่งค่ารักษานั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว การทำประกันสุขเด็กจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ แต่การที่จะหาประกันเด็กที่ใช่นั้นเป็นเรื่องยาก วันนี้เราจึงมี 3 เงื่อนไขมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกประกันสุขภาพเด็กที่คุ้มค่าทั้งคุณและลูกน้อย

Who: ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 64 บ้าง

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 64 แล้ว ลองแวะมาเช็คดูหน่อยไหมว่าคุณเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องยื่นภาษีหรือเปล่า