2 นาที

โสดแล้วไปไหน : รวมบ้านพักยามชราราคาดีที่คุณไม่ควรพลาด

แชร์

“ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society)” จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าภายในปี 64 นี้จะมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไปราว 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และในปี 2565 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว 
“บ้านพักคนชรา” จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยให้คนส่วนใหญ่มีบั้นปลายชีวิตในยามเกษียณที่สะดวกสบายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม Gen Y (เกิดระหว่างปี 2523-2540) ที่มองว่าการมีลูก หรือมีทายาทอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตอีกต่อไป ดังนั้นการนำบ้านพักคนชราเข้ามาประกอบอยู่ในแผนเกษียณก็อาจช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของตัวเราในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้ชัดเจนขึ้น และเพื่อให้แผนการนั้นลุล่วงไปได้อย่างที่ใจคิด การรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องเตรียมให้พร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้แต่เนิ่นๆ  

4 บ้านพักคนชราราคาดี บริการปังที่คุณไม่ควรพลาด 


บ้านพักคนชรา


บ้านบางแค  


บ้านบางแค
ขอบคุณภาพจาก www.ch3thailand.com/news

บ้านบางแค ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ 


ที่ตั้ง 81 ม.15, ถ.เพชรเกษม กม.11, แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม., 10160 


ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าอยู่ 

ประเภทห้องค่าห้อง/เดือน (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ห้องเดี่ยว  1,500/คน  
ห้องคู่  2,000  
 บ้านเดี่ยว (บังกะโล) 1,500/คน  ค่าบำรุงแรกเข้า 300,000 
2,000 /คู่ (พัก 2 คน)  ค่าน้ำประปา 100/คน/เดือน 
ค่าไฟคิดตามการใช้งานจริง


ต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่หากต้องการใช้ชีวิตเกษียณอยู่ในบ้านบางแค 

หากต้องการเข้าพักแบบบังกะโลตั้งแต่อายุ 60 จนถึง 80 ปี จะต้องเตรียมเงินไว้ทั้งหมด ดังนี้ 

 • ค่าห้องพัก 360,000 
 • ค่าบำรุงแรกเข้า 300,000 
 • ค่าน้ำประปา 240,000 

รวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าไฟ และค่าบริการอื่นๆ 


เว็บไซต์ banbangkhae.go.th


อาคารสวางคนิเวศ 


อาคารสวางคนิเวศ
ขอบคุณภาพจาก www.matichonweekly.com

บ้านพักคนชราแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเหมาะอย่างยิ่งต่อคนที่ไม่มีแพลนจะมีทายาท 


ที่ตั้ง 3 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 


ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าอยู่ 


ประเภทห้อง ค่าห้อง /ตลอดชีพ (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) 
อาคารใหญ่  8 ชั้น ห้องขนาด 33 ตร.ม.   650,000  ค่าส่วนกลาง 2500/เดือน (เก็บล่วงหน้า 5 เดือน) 
ค่าน้ำ- ไฟ และค่าบริการอื่นๆ ตามอัตราที่อาคารกำหนด 
ค้ำประกันห้อง 24,000 
หมู่อาคาร 6 ชั้น โซน A เริ่มต้น 900,000 ขึ้นไป ค่าส่วนกลาง 2500/เดือน (เก็บล่วงหน้า 5 เดือน) 
ค่าน้ำ- ไฟ และค่าบริการอื่นๆ ตามอัตราที่อาคารกำหนด 
ค้ำประกันห้อง 30,000 
หมู่อาคาร 6 ชั้น โซน B ห้องขนาด 40.0 – 41.50 ตร.ม.   เริ่มต้น 800,000 ขึ้นไป ค่าส่วนกลาง 2500/เดือน (เก็บล่วงหน้า 5 เดือน) 
ค่าน้ำ- ไฟ และค่าบริการอื่นๆ ตามอัตราที่อาคารกำหนด 
ค้ำประกันห้อง 30,000 


ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่หากต้องการใช้ชีวิตเกษียณในอาคารสวางคนิเวศ 


หากต้องการเข้าพักอาคารใหญ่ 8 ชั้น ห้องขนาด 33 ตร.ม.ตั้งแต่อายุ 60 จนถึง 80 ปี จะต้องเตรียมเงินไว้ทั้งหมด ดังนี้ 

 • ค่าส่วนกลางทั้งหมด 600,000 บาท  
 • ค่าสัญญาค้ำประกันห้อง 24,000 บาท  
 • ค่าห้องอีก 650,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น 1,274,000 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำ-ไฟ และค่าบริการอื่นๆ 


เว็บไซต์ centralb.redcross.or.th


โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม (เอกชน) 


โกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม (เอกชน)
ขอบคุณรูปภาพจาก sorwor.online


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลการันตีว่าสถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2560 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  


ที่ตั้ง 25/303 ซ.12 ก หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3ถ.แจ้งวัฒนะ 24 ต.บางตลาดอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 


ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าอยู่ 


ประเภท ค่าห้อง /เดือน (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) 
ห้องรวม 3-5 เตียง เริ่มต้น 17,000  
ห้องคู่   เริ่มต้น 19,000  ค่าบริการฟีดอาหาร 2,000 /เดือน
(กรณีที่ไม่สามารภทานอหารปกติได้) 
ห้องเดี่ยว เริ่มต้น 22,000 


ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่หากต้องการใช้ชีวิตเกษียณในโกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม 

หากเข้าพักห้องเดี่ยวตั้งแต่อายุ 60 จนถึง 80 ปี จะต้องเสียค่าห้องราวๆ 5,280,000 บาท ราคานี้ยังไม่รวม 

 • ค่ายา และ เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ, สายให้อาหาร, ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน ที่นอนลม ฯลฯ 
 • ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้ 
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น 
 • ค่าพยาบาลพิเศษ เช่น การเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล 
 • ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารถบริการรับ-ส่ง กรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ตามนัด 

เว็บไซต์  www.goldenlifehome.com


ศุภวัฒนาลัย (เอกชน)


ศุภวัฒนาลัย (เอกชน)
ขอบคุณรูปภาจาก www.supalaiwellnessvalley.com

โครงการบ้านผู้สูงอายุจาก “ศุภาลัย”ที่นำเอาธรรมชาติเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบบ้านทุกบ้านในโครงการทำให้ทุกเช้าที่ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนกับได้อาบป่า (Forest Bathing ) ในทุกๆ วัน ใครที่อยากเกษียณไปพร้อมกับวิถีธรรมชาตที่นี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจไม่น้อย 


ที่ตั้ง ท่าคล้อ ตำบล ท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110 


ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าอยู่ 


ประเภท ค่าห้อง /ตลอดชีพ (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) 
ห้องกลาง 1 ท่าน 1,100,000 ค่าส่วนกลาง 2,000 /ยูนิต/เดือน
(จัดเก็บล่วงหน้า1 ปี ) 
ห้องกลาง 2 ท่าน  1,300,000  ค่าซ่อมแซม/ล้างเครื่องปรับอากาศ ปีละ3,000 
ห้องริม 1-2 ท่าน  1,500,000  ค่าน้ำ 120 /เดือน
ค่าไฟ จ่ายตามมิเตอร์ 
ค่าอาหาร 24,000 ต่อปี/ท่าน 

ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่หากต้องการใช้ชีวิตเกษียณในศุภวัฒนาลัย 


หากต้องการเข้าพักห้องกลาง 1 ท่านตั้งแต่อายุ 60 จนถึง 80 ปี จะต้องเตรียมเงินไว้ทั้งหมด ดังนี้ 

 • ค่าห้อง 1,100,000 บาท  
 • ค่าส่วนกลาง 480,000 บาท  
 • ค่าซ่อมแซม/ล้างเครื่องปรับอากาศ 60,000 บาท 
 • ค่าน้ำ 28,800 บาท 
 • ค่าอาหาร 480,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,148,800 บาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าไฟ และค่าบริการอื่นๆ 


เว็บไซต์ www.supalaiwellnessvalley.com


บรรดาคนโสดทั้งหลาย คนที่ไม่ได้คิดว่าจะมีมีทายาท หรือคนไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน หากรู้แล้วว่าบ้านพักคนชราแบบไหนที่ตอบโจทย์และตรงจริตกับความต้องการก็อย่ามัวแต่ประวิงเวลารีบวางการเงินสำหรับยามเกษียณให้รัดกุม และหากใครที่กำลังมองเครื่องมือที่จะช่วยสร้างวินัยในการออมเพื่อยามเกษียณให้อยู่หมัด “ประกันชีวิตแบบบำนาญ” ก็อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด


เนื่องด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นมีการการันตีเงินคืน ซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับเงินคืนอย่างแน่นอนในตอนที่เกษียณ หากอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันบำนาญสามารถอ่านจากบทความนี้ได้เลย “3 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อคิดอยากจะมีประกันบำนาญ”


เช็คเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่ใช่จากที่นี่ได้เลย!!


ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง : www.bangkokbiznews.com

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

4 ทริคทำอย่างไรให้ได้เงินคืนภาษีไวแบบไม่คาดคิด

ยื่นภาษีไปนานแล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้เงินคืนภาษี ไม่อยากพบเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ เรา 4 ทริคเด็ดที่อาจช่วยให้คุณได้เงินคืนภาษีไวกว่าที่เคย

ฤกษ์ออกรถปี 64 : ซื้อรถช่วงไหนเฮงที่สุด

อยากมีรถซักคันไว้ในครอบครอง แต่ออกรถช่วงไหนถึงจะดีที่สุดล่ะ วันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เฮง เฮง กันถ้วนหน้า เราได้รวบรวมฤกษ์ออกรถประจำปี 64 มาไว้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว