1 นาที

ครบจบในที่เดียว!! 5 STEPS ขั้นเทพ เคลมประกันโควิด-19 อย่างไรให้ได้ชัวร์

แชร์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกแล้ว ดูเหมือนว่าการระบาดในรอบนี้อาจน่ากลัวกว่าคลัสเตอร์แพกุ้งที่จังหวักสมุทรสาคร เนื่องจากไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในรอบนี้ทางนักระบาดวิทยาตรวจพบว่าเป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ 1.7 เท่า และผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ ถึงแม้มีปริมาณไวรัสอยู่ในร่างกายสูงมากก็ตาม ทำให้รับรู้ได้ยากว่าตนนั้นติดเชื้อหรือเปล่า  

ด้วยเหตุนี้ประชาชนชาวไทยจึงกลับมาสนในเกี่ยวกับประกันภัยประกันภัยโควิด-19 มากขึ้น อ้างอิงจากค้นหาคำว่า “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พบว่าประกันภัยโควิดติด 1 ใน 5 หัวข้อการค้นหามาแรงของกูเกิ้ล (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564) และข้อมูลนี้ก็อาจสะท้อนได้ว่าบทเรียนจากการแพร่ระบาดในรอบที่แล้วนั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินเป็นอย่างมาก การทำประกันโควิด-19 จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตินี้ไปได้  

ประกันภัยโควิด 19 นับว่าเป็นการประกันภัยในรูปแบบใหม่ การศึกษาเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองของประกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือขั้นตอนการขอรับผลประโยชน์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าการเคลมประกัน ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร เตรียมตัวยังไง เอกสารออะไรบ้างที่ต้องมี บทความนี้มีทุกคำตอบที่คุณมองหาอย่างแน่นอน 


covid-19-insuranceขั้นตอนการเคลมประกันภัยโควิด-19 


STEP 1 ติดต่อบริษัทประกันที่คุณทำประกันภัยโควิด-19 ไว้  ซึ่งจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นกัน  


ชื่อบริษัทประกันภัย เบอร์ติดต่อ 
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1729 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โทร 1736 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1596 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1557 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1726 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)   โทร  0 2285 8888 
บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด (มหาชน) โทร 02-869-3344 


STEP 2 เตรียมเอกสารสำหรับการเคลมให้พร้อม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมี ดังนี้ 

  • กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งจะได้รับหลังจากการสัญญาทำประกันภัยเรียบร้อยดีแล้ว โดยภายในกรมธรรม์จะระบุถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆ อาทิเช่น รายละเอียดความคุ้มครอง ชื่อผู้เอาประกัน หรือชื่อผู้รับผลประโยชน์ 
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันที่คุณตกลงทำประกันภัยโควิด 
  • ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19  
  • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจพบเชื้อโคโรน่าไวรัส – โควิด-19 (Novel- Coronavirus หรือ 2019-CoV) 
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย 
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย 
  • ใบเสร็จค่ารักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตัวจริง  

หมายเหตุ กรณีที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายกรมธรรม์และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จค่ารักษาหลายฉบับ คุณไม่สามารถทำการคัดลอกได้เอง ต้องขอสำเนาจากโรงพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองให้เท่านั้น 


covid-19-insurance


STEP 3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 


ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกัน ชื่อผู้รับผลโยชน์ หมายเลยบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเอง หรือครอบครัวของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้หน้าที่ของบริษัทประกันภัยทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเร็วขึ้น 


STEP 4 ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย 


สำหรับขั้นตอนนี้คุณสามารถจัดส่งเอกสารสำหรับเคลมประกันได้หลากหลายรูปแบบ แต่ noon แนะว่าจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือบริการขนส่งเอกสารอื่นๆ อาจจะเป็นคำตอบที่ดีทีสุด เนื่องจากจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ให้กับตัวคุณเองได้ และ noon แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าให้ทำใบปะหน้าที่ระบุรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ส่งแนบไปด้วยเพื่อป้องเอกสารหล่นหาย 


STEP 5 รอรับเงิน 


หลังจากที่เอกสารได้รับการตรวจสอบเรียบร้อย บริษัทผู้รับประกันจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ซึ่งจะได้เงินช้าหรือเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ยกตัวอย่าเช่น บริษัทกรุงเทพประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน 


หมายเหตุ หลังจากที่รับเงินค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจทานมูลค่าเงินด้วยว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือไม่ และกรณีที่ไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกันทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จนเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจทำให้คุณไม่สามารถไปขอเงินส่วนที่ขาดได้ ดังนั้นจงรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง และครอบครัวให้ดี  


ประกันภัยก็เปรียบสเหมือนกับการแต่งงานที่คุณจะต้องมีทั้งความพร้อม และความเข้าใจ หากมีแค่ความต้องการเพียงอย่างเดียวอาจส่งคุณไปไม่ถึงฝั่งฝัน  และสุดท้ายนี้ noon อยากเตือนทุกคนว่าหากทำประกันภัยโควิด-19  แบบ “เจอ จ่าย จบ” ไว้แล้ว และตั้งใจ หรือจงใจเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อรับเชื้อหวังได้เงินเคลมประกัน (สินไหมทดแทน) คปภ.จะมองว่าว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต และหากบริษัทประกันตรวจพบจะไม่รับผิดชอบ โดยถือให้กรมธรรม์ประกันภัยโควิดนั้นเป็นโมฆะ “เงินก็ไม่ได้ แถมยังเจ็บตัวอีกต่างหาก”  ทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่าสบายทั้งใจ สบายทั้งกาย 


covid-19-insurance


ขอบคุณแหล่งข้อมูล: oic.or.th, prachachat.net, bangkokbiznews.com

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก? ประกันสุขภาพทางเลือกแบบไหนช่วยคุ้มภัยจากโควิด-19

ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 นอกจากหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลแล้ว ประกันสุขภาพเอกชนก็ให้ความคุ้มครองภัยจากโควิด-19 เช่นกัน

เคลียร์ให้ชัด!! โควิด-19 รักษาฟรีจริงหรือไม่?

UCEP COVID-19 ประกันสังคม สิทธิบัตรทอง และสิทธิข้าราชการล้วนเป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองคุณจากเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจ หรือค่ารักษา แต่ต้องเข้าข่ายเงื่อนไข