6 นาที

อัพเดต!! เปรียบเทียบประกันโควิด-19 เจ้าไหนคุ้มสุด

แชร์

ณ ตอนนี้คงไม่มีวิกฤตไหนจะน่าหวาดหวั่นไปกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกแล้ว สินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลล้างมือ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไวรัสร้ายตัวนี้ล้วนกลับมาขายดีเป็นเทน้ำ เทท่าอีกครั้ง และผลิตภัณฑ์อย่าง “ประกันภัยโควิด-19”เองก็ไม่น้อยหน้า กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนชาวไทยอีกครั้ง
ความต้องการที่มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันต่างๆ ผลิตแบบประกันภัยโควิด-19 ออกมาจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาดมากขึ้น และเมื่อมีตัวเลือกที่เยอะขึ้น ก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ตัดสินใจยากขึ้นว่าประกันโควิด-19 แผนประกันใด หรือจากบริษัทไหนคุ้มค่าที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระให้กัลทุกคน เราได้นำประกันภัยโควิดทั้งหมดมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเจ้าไหนปังและ คุ้มค่าที่สุด


This image has an empty alt attribute; its file name is Banner728x90-01.jpg

ประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน “เจอ จ่าย จบ”


หมายเหตุ “เจอ จ่าย จบ” หมายถึง แผนประกันโควิด-19 ที่จะจ่ายให้ทันทีในกรณีที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19


สำหรับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ”เหมาะสำหรับคนที่มีหลักประกันสุขภาพซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิเช่น ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพบางตัว (คำนวณให้ดีนะว่าวงเงินค่ารักษารวมต่อปี หรือต่อครั้งเพียงพอหรือเปล่า) เป็นต้น


4 อันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ” ที่คุ้มที่สุด

การจัดอันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ” คำนวณจากเบี้ยประกันต่อจำนวนเงินที่บริษัทผู้รับประกันจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อตรวจผู้เชื่อไวรัสโควิด-19


อันดับที่ 1 สินมั่นคงประกันภัย

ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จากสินมั่นคงมีชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รับสูงสุด 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 199 บาท/ปีเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-99 ปี
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
 8. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
 9. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-99 ปี
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 11. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 12. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 13. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 14. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
 16. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
 17. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง

ลิงค์สำหรับซื้อ สินมั่นคงประกันภัย


อันดับที่ 2 TQMxสินทรัพย์ประกันภัยประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากสินทรัพย์ประกันภัยจ่ายให้ทันทีหากผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวไรโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รับสูงสุด 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 99 บาท/ปี


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. รับเฉพาะสัญชาติไทย และอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
 6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะ 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางการขายของบริษัทฯ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 9. ลูกค้าที่ซื้อประกัน Covid ของ AIC ไปแล้วใน Phase1 จะไม่สามารถซื้อใน Phase 2 นี้ได้
 10. ลูกค้าไม่สามารถซื้อทั้ง 2 package ใน Phase 2 พร้อมกันได้ เช่น จะซื้อเจอ จ่าย จบ และ ซื้อ ค่ารักษาด้วย ไม่ได้ จะต้องซื้อเพียง Package ใด Package หนึ่งเท่านั้น

ลิงค์สำหรับซื้อ TQMxสินทรัพย์ประกันภัย


อันดับที่ 3 อาคเนย์ประกันภัย
ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากอาคเนย์ประกันภัยจ่ายให้ทันที 50,000 บาท หากผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบี้ยประกัน 260 บาท/ปี


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับ
 4. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสียงต่อ COVID-19
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ หรือมีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงภ้ย ได้แก่ สมุทรสาครหรือจังหวัดอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ Lockdown COVID-19
 6. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 7. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ลิงค์สำหรับซื้อ  อาคเนย์ประกันภัย


อันดับที่ 4 กรุงเทพประกันภัย


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. อายุรับประกันภัย 1-100 ปี
 2. รับประกันภัยบุคคลสัญญาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. สามารถซื้อได้ 1 คน 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 4. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 5. ไม่คุ้มครองในขณะที่ตรวจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 6. การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการทางการแพทย์หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
 7. การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 8. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

ลิงค์สำหรับซื้อ กรุงเทพประกันภัย


ประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ รักษา จบ”


หมายเหตุ “เจอ รักษา จบ” หมายถึง แผนประกันโควิด-19 ที่จะจ่ายที่เน้นคุ้มครองด้านค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19


สำหรับประกันภัยโควิด-19″เจอ รักษา จบ” เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ หรือมีแล้วแต่ความความคุ้มครองที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อค่ารักษาที่เกิดขึ้น จนทำให้ต้องทำประกันภัยโควิด-19 เสริมขึ้นมาเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม


4 อันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ รักษา จบ” ที่คุ้มที่สุด


การจัดอันดับประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ รักษา จบ” คำนวณจากเบี้ยประกันต่อจำนวนเงินค่ารักษาที่บริษัทผู้รับประกันให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันเมื่อป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19


อันดับที่ 1  สินทรัพย์ประกันภัยประกันภัยโควิด-19 สินทรัพย์ประกันภัย คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100,000 และหากเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย(ภาวะโคม่า) เป็นเหตุทำให้ต้องเสียชีวิตโดยสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อโควิด-19  (COVID-19) ประกันจ่ายให้ทันทีสูงสุด  2,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 499 บาท/ปี


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. รับเฉพาะสัญชาติไทย และอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
 6. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 7. ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะ 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 8. ***การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 9. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางการขายของบริษัทฯ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 10. ลูกค้าที่ซื้อประกัน Covid ของ AIC ไปแล้วใน Phase1 จะไม่สามารถซื้อใน Phase 2 นี้ได้
 11. ลูกค้าไม่สามารถซื้อทั้ง 2 package ใน Phase 2 พร้อมกันได้ เช่น จะซื้อเจอ จ่าย จบ และ ซื้อ ค่ารักษาด้วย ไม่ได้ จะต้องซื้อเพียง Package ใด Package หนึ่งเท่านั้น

ลิงค์สำหรับซื้อ  สินทรัพย์ประกันภัย


อันดับที่ 2 เอเชียประกันภัยประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากเอเชียประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 250,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 365 ยาท/ปี


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กธ.และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

ลิงค์สำหรับซื้อ เอเชียประกันภัย


อันดับที่ 3 สินมั่นคง
คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100,000 และหากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาประกันจ่ายให้ทันทีสูงสุด 1,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 249 บาท/ปี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยที่พักอาศัยในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 4. คุ้มครองเฉพาะ การเจ็บป่วย และ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็น โรคหัวใจ โรคไต  โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง
 7. บริษัทขอสงวนสทธิ์การรับประกันภัยสำหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน 
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (เกินกว่า 20 คน )
 9. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 11. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย “กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และอุบัติเหตุ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน

ลิงค์สำหรับซื้อ  สินมั่นคง


อันดับที่ 4 ทิพยประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100,000 และหากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาประกันจ่ายให้ทันทีสูงสุด 1,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 450 บาท/ปี


เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 2. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 5. สงวนสิทธิ การรับประกัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
 6. ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
 7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
 8. ระยะรอคอย (waiting Period)14วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง

ลิงค์สำหรับซื้อ ทิพยประกันภัย


แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เตือนแล้วนะ! เอกสารสำคัญที่ต้องมี เมื่อยื่นภาษี

ถึงเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 63 แล้ว ใครที่ยังไม่พร้อมต้องพร้อมได้แล้ว เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสลดหย่อนภาษีอย่างที่ตั้งใจไว้ วันนี้เราได้เตรียมเช็คลิสต์เอกสารที่ต้องมีเมื่อยามยื่นภาษีมาฝากกัน เช็คด่วนก่อนหมดสิทธิ

ครบจบในที่เดียว!! 5 STEPS ขั้นเทพ เคลมประกันโควิด-19 อย่างไรให้ได้ชัวร์

หากคุณเป็นหนึ่งที่ซื้อประกันภัยโควิด-19 หนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดคือ "การเคลมประกัน" เพราะหากrพลาดไปเพียงนิดเดียวอาจทำให้หมดสิทธิในการรับค่าสินไหมชดเชย